اندازه تابلو فرش

به چه فرشهایی تابلو فرش می گویند و اندازه تابلو فرش به چه صورت است ؟ اندازه تابلو فرش تابلو فرش به فرش‌هایی گفته می‌شود که … ادامه خواندن اندازه تابلو فرش