کتب و مقالات

مقالات

عنوان مقالهنام نویسنده
سبكهای تولید فرش
عبدالله احراریدانلود مقاله
آشنایی با فرشملیكا مظفری
رشید سینایی
دانلود مقاله
بررسی گلیم ایرانمارال قره داغیدانلود مقاله
400 سال پیش بر سجاده های نمدی نماز می گذاردند_______دانلود مقاله
فوریه 2, 2020
تابلو فرش منظره ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش منظره

تابلو فرش منظره یکی از زیباترین وسایل تزئینی که در هر خانه ای وجو د دارد تابلو است. تابلو ها به خودی خود و با توجه […]
فوریه 2, 2020
تابلو فرش آیه ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش آیه

تابلو فرش آیه از دیر باز ، استفاده از آیات در نزد ایرانیان مسلمان رواج بسیاری داشته است.  ایرانیان مسلمانان همواره ، نگه داشتن آیات را […]
فوریه 1, 2020
تابلو فرش شام اخر ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش شام آخر

تابلو فرش شام آخر همان طور که پیشتر نیز گفتیم ، شرکت تابلو فرش ایران ، بزرگترین تولید کننده انواع تابلو فرش  است. این شرکت ، […]
فوریه 1, 2020
تابلو فرش فرانسوی ، شرکت تابلو فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش فرانسوی

تابلو فرش فرانسوی یکی از زیباترین وسایل تزئینی که در هر خانه ای وجو د دارد تابلو است. تابلو ها به خودی خود و با توجه […]