تابلو فرش شهدا ، کاری فرهنگی از شرکت فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش شهدا سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند  و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا … ادامه خواندن تابلو فرش شهدا ، کاری فرهنگی از شرکت فرش گل نرگس کاشان