مقالات

آگوست 11, 2018
سجاده فرش برجسته

سجاده فرش برجسته

سجاده فرش برجسته : سجاده فرش برجسته سجاده فرش هایی که قسمت هایی یا طرحی آن برجسته باشد را سجاده فرش برجسته می گویند،که میتوان نقش […]
آگوست 11, 2018
تاریخچه مسجد ، تاریخچه مساجد ، تاریخچه مسجد در ایران

تاریخچه مسجد در اسلام و در ایران

تاریخچه مسجد در ایران تاریخچه مسجد پس از فروافتادن ساسانیان، ساخت مساجد در ایران آغاز شد. در سه قرن نخستین حکومت اسلامی در ایران، مساجد به […]
آگوست 15, 2018

فرش یکپارچه

فرش یکپارچه به چه فرشی می گویند ؟  فرش یکپارچه  فرش یکپارچه غالبا در مساجد بزرگ و لابی هتل ها و سالن های مجلل پذیرایی و […]
آگوست 15, 2018
فرش تشریفات ، شرکت فرش گل نرگس کاشان رح تشریفاتی

فرش تشریفات ، فرش تشریفاتی

فرش تشریفات و علت نام گذاری آن فرش تشریفات فرش های موسوم به فرش تشریفات، فرش هایی هستند که نقش و نگار پیچیده ای ندارند و […]