مقالات

فوریه 2, 2020
تابلو فرش آیه ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش آیه

تابلو فرش آیه از دیر باز ، استفاده از آیات در نزد ایرانیان مسلمان رواج بسیاری داشته است.  ایرانیان مسلمانان همواره ، نگه داشتن آیات را […]
فوریه 2, 2020
تابلو فرش منظره ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

تابلو فرش منظره

تابلو فرش منظره یکی از زیباترین وسایل تزئینی که در هر خانه ای وجو د دارد تابلو است. تابلو ها به خودی خود و با توجه […]