اندازه فرش محرابی

ژوئن 4, 2018

اندازه سجاده فرش

اندازه سجاده فرش چند سوال که موقع سجاده کردن مساجدپیش می آید این است که :   مثلا ارتفاع صف ها در مساجد چقدر است ؟ آیا […]