بازار کار در رشته فرش

ژوئن 30, 2018

رشته کارشناسی فرش و آینده شغلی مناسب برای این رشته

رشته کارشناسی فرش  تا چندی پیش در ایران به هنر بسیار ظریف و زیبا‎ی فرش و فرش سجاده ای تنها به صورت یک حرفه نگاه می‎شد […]