تولید کننده پشتی هم طرح با فرش

می 19, 2018
سجاده فرش ملورین ، فرش گل نرگس کاشان

انواع پشتی مسجدی

انواع پشتی مسجدی با طرح سجاده فرش مسجد پشتی مسجدی پشتی مسجدی در واقع همان پشتی‌هایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند با این […]