سجاده فرش مناجات

آگوست 10, 2019
مراحل تولید سجاده فرش

شرکت سجاده فرش گل نرگس کاشان

شرکت سجاده فرش  کاشان ، قطب سجاده فرش ماشینی است. عمده فرشهای سجاده ای مسجد در کاشان تولید می شود.  کاشان ، شهر دارالمومنین است و […]
فوریه 24, 2020
سجاده فرش با طرح مناجات ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

سجاده فرش با طرح مناجات

سجاده فرش با طرح مناجات سوالی که تمام مشریانی که در طول روز کاری با ما تماس میگیرند این است که : چه طرحی برای مسجد ما […]