شعربافی

جولای 24, 2018
شعربافی ، گلیم بافی ، قالیبافی

شعربافی چیست ؟

شعربافی شعربافی : « شَعر » به معنای موی باریک و موی انسان یا حیوان است و به بافنده آن شعرباف یا شربافی (به فتح شین) […]