صادرات فرش ماشینی

جولای 21, 2018
صادرات فرش کاشان

صادرات فرش کاشان و افزایش چشمگیر آن

صادرات فرش کاشان و افزایش چشمگیر آن صادرات فرش کاشان صادرات فرش کاشان :  ارزش کالاهای صادراتی بخش تعاون این شهرستان در سال ۹۵ یک میلیون […]