صادرات فرش

ژوئن 30, 2018
صادرات سجاده فرش شرکت فرش گل نرگس کاشان

صادرات سجاده فرش به اقصی نقاط جهان

صادرات سجاده فرش به اقصی نقاط جهان  صادرات سجاده فرش صادرات سجاده فرش  شرکت فرش گل نرگس کاشان  به بازارهای جهانی شرکت فرش گل نرگس کاشان […]
آگوست 27, 2018
صادرات فرش ایرانی

صادرات فرش ایرانی

رییس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف: صادرات فرش ایرانی در وضعیتی نابسامان  صادرات فرش ایرانی زخم عمیق خودتحریمی بر صنعت فرش احمد کریمی اصفهانی رییس […]