فرش ایرانی

آگوست 27, 2018
صادرات فرش ایرانی

صادرات فرش ایرانی

رییس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف: صادرات فرش ایرانی در وضعیتی نابسامان  صادرات فرش ایرانی زخم عمیق خودتحریمی بر صنعت فرش احمد کریمی اصفهانی رییس […]