فرش جوشقان

آگوست 7, 2018
تاریخچه فرش

تاریخچه فرش در ایران

تاریخچه فرش دستباف تاریخچه فرش تاریخچه فرش : طبق روایات شاهنامه فردوسی، آغاز فرشبافی، رشتن و بافتن به زمان تهمورث یعنی زمان پیشدادیان باز می­گردد. در […]