فرش سجاده ای ستاره کویر یزد

ژانویه 21, 2019
شرکت فرش و سجاده فرش گل نرگس کاشان ، بهترین تولید کننده سجاده

کنفرانس خبری اصحاب رسانه با شرکت فرش و سجاده فرش گل نرگس کاشان

فرش و سجاده فرش به گزارش روابط عمومی شرکت فرش و سجاده فرش گل نرگس کاشان ، در جلسه کنفرانس خبری با اصحاب رسانه در خصوص چگونگی […]
آگوست 10, 2019
مراحل تولید سجاده فرش

شرکت سجاده فرش گل نرگس کاشان

شرکت سجاده فرش  کاشان ، قطب سجاده فرش ماشینی است. عمده فرشهای سجاده ای مسجد در کاشان تولید می شود.  کاشان ، شهر دارالمومنین است و […]