فرش پادگان

ژانویه 21, 2019
شرکت فرش و سجاده فرش گل نرگس کاشان ، بهترین تولید کننده سجاده

کنفرانس خبری اصحاب رسانه با شرکت فرش و سجاده فرش گل نرگس کاشان

کنفرانس خبری اصحاب رسانه با شرکت فرش و سجاده فرش گل نرگس کاشان  فرش و سجاده فرش به گزارش روابط عمومی شرکت فرش و سجاده فرش گل […]
فوریه 2, 2019
فرش مدرسه ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

فرش مدرسه ، چه فرشی برای مدرسه مناسب است ؟

شرکت فرش گل نرگس کاشان تولید کننده انواع فرش مدرسه ، فرش سجاده ای، فرش محرابی، سجاده فرش، فرش مسجدی ، .... . متناسب با روحیات مردم هر منطقه از کشور. در این مقاله در مورد فرش مدرسه که متناسب با قد و اندازه دانش آموز باید تهیه شود ، بحث شده است.