قیمت گلیم فرش گرد

آوریل 19, 2018
گلیم فرش ، شرکت فرش گل نرگس کاشان

گلیم فرش

گلیم فرش گلیم نوعی فرش بدون پرز است که با درگیری تاروپود به یکدیگر ایجاد میشود . معمولا تار آن پنبه و پشم وگاهی نخ ابریشم […]