مسجد عتیق شیراز

آگوست 11, 2018
تاریخچه مسجد ، تاریخچه مساجد ، تاریخچه مسجد در ایران

تاریخچه مسجد در اسلام و در ایران

تاریخچه مسجد پس از فروافتادن ساسانیان، ساخت مساجد در ایران آغاز شد. در سه قرن نخستین حکومت اسلامی در ایران، مساجد به شیوه‌ای بسیار ساده و […]