پشتی سفره خانه

می 19, 2018
نگهداری سجاده فرش

انواع پشتی مسجدی

انواع پشتی مسجدی با طرح سجاده فرش مسجد پشتی مسجدی پشتی مسجدی در واقع همان پشتی‌هایی هستند که در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرند با این […]